Nieuwsbrief

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn gezondheid

Ben je huisarts, apotheker, verpleegkundige of een andere zorgverstrekker? Werk je in een woon-zorgcentrum, een ziekenhuis, bij een CAW of een CGG? Of voor een welzijnsorganisatie zoals een buurthuis, kinderopvang, integratiecentrum…? Integreer je preventie al in de zorg voor je patiënten, bewoners of cliënten?

Gezondheid is niet alleen afwezigheid van ziekte, maar ook je goed voelen op fysiek, sociaal en mentaal vlak. Als hulpverlener in de brede sector van de welzijns- en gezondheidszorg kan je daartoe een belangrijke bijdrage leveren. Want gezondheid, zorg en welzijn zijn sterk met elkaar verweven.

Bij het Logo vind je materialen en projecten over gezondheidspromotie en ziektepreventie. Daarmee kan je aan de slag in het welzijnswerk en binnen de gezondheidszorgsector.

Preventieve gezondheid verdient een plaats in de werking van alle eerstelijnshulpverleners: huisartsen, thuisverpleging, kinesisten, diëtisten, ergotherapeuten, apothekers,  ... Zij kunnen rekenen op ondersteuning door en projecten vanuit het Logo. Via een netwerk van lokale preventie-artsen, biedt Logo Limburg informatie en ondersteuning rond preventieve gezondheidszorg aan huisartsen. Via de Plaatselijke OverlegPlatforms en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken bouwen we verder aan het netwerk met de hulpverleners in de eerste lijn. Speciaal voor apothekers hebben we het project "Preventie in de apotheek".

Op provinciaal niveau werken we samen met Listel en (para)medische beroepsverenigingen zoals Limburgs Huisartsenplatform, Koninklijke Limburgse Apothekers Vereniging, ... Logo Limburg sluit ook partnerships met relevante departementen binnen UHasselt en de Limburgse hogescholen.

Logo Limburg volgt het veranderingstraject voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen op de voet. We streven ernaar om preventieve gezondheid een structurele plaats te geven binnen de eerstelijnszorg van de toekomst.

Ga aan de slag.
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ nodigen we je uit om een actie te organiseren die aanmoedigt tot het verhogen van de veerkracht. De 10-daagse is het uitgelezen moment om mensen bewust te maken van het belang van een goede geestelijke gezondheid.
10.000 stappen
Actie om dagelijks meer te bewegen thuis, op school, op het werk,...
4 voor 12
Doorbreek het taboe over psychische kwetsbaarheid met de campagne 4 voor 12.
Actieve Kinderopvang
Actieve kinderopvang focust op beweging, voeding en de preventie van lang stilzitten binnen de buitenschoolse opvang.
Actieve voedingsdriehoek in de zorg
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Spoor vrouwen aan om een uitstrijkje te laten nemen.
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Spoor mensen aan om zich te screenen op dikkedarmkanker.
Bewegen Op Verwijzing
Een Bewegen Op Verwijzingcoach motiveert volwassenen om werk te maken van een actievere levensstijl. De huisarts maakt hiervoor een verwijsbrief.
Bewegingsdriehoek
Voldoende bewegen, hoe doe je dat? De bewegingsdriehoek legt het je uit.
Bike to Work
Bike to Work helpt je onderneming op weg naar meer fietsmobiliteit.
Cadmiumpreventie in Noord-Limburg
Complimentendag

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen