Nieuwsbrief

← Vorige

Milieu en gezondheid in Genk-Zuid

Industrie en verkeer in de omgeving van Genk-Zuid zorgen er voor luchtverontreiniging en milieuhinder. Vooral de concentraties nikkel en chroom in de lucht liggen hoger dan in de rest van Vlaanderen. Sinds 2006 wordt daarom de luchtkwaliteit en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid in de buurt van het industrieterrein Genk-Zuid nauwlettend opgevolgd. Hiervoor werd een provinciale stuurgroep opgericht waarin lokale en bovenlokale overheden zetelen.

Nadat uit de resultaten van de humane biomonitoring ( 2009-2011) een gezondheidsimpact bleek, werd het emissieplan gelanceerd. Een dynamisch actieplan om de uitstoot en effecten van schadelijke stoffen in Genk-Zuid terug te dringen. Verschillende lokale en bovenlokale actoren hebben een rol in de uitvoering van het plan. De medisch milieukundige van Logo Limburg heeft een taak in de uitwisseling tussen verschillende adviesgroepen en het creëren van draagvlak voor acties rond milieu en gezondheid.

Sinds de start van de metingen gaat het de goede kant op met de vervuilende stoffen. Er zijn heel wat inspanningen geleverd door zowel de overheid als de bedrijven om de uitstoot en hinder voor de omwonenden te verminderen. Continue opvolging van zware metalen Nikkel en Chroom blijft wel noodzakelijk.

Als je in de nabijheid van het industrieterrein Genk-Zuid woont, kan je met enkele eenvoudige gezondheidstips de invloed van de luchtverontreiniging op je gezondheid zo laag mogelijk houden.

 Onderzoeken rond Genk-Zuid

  • Milieugezondheidsenquête 2007-2008

Deze enquête vond plaats in Genk, Diepenbeek, Zutendaal en Bilzen. De wijken die grenzen aan het industrieterrein werden intensiever bevraagd en apart geanalyseerd. De bewoners ondervinden veel lawaaihinder en geuroverlast. Ze zijn ook bezorgd zijn om de luchtkwaliteit.

  • Groenten- en tuinonderzoek Sledderlo 2008

Een onderzoek naar moestuinen in een straal van 1 km rond het staalfabriek APERAM. Er zijn enkel verhoogde bodemconcentraties in de directe omgeving. Het eten van groenten die grondig gewassen zijn vormt geen gezondheidskundig probleem.

Diverse luchtmetingen van zware metalen, fijn stof, dioxines en PCB’s, PAK’s enz. In verschillende meetpunten rond het industrieterrein.

Onderzoek naar inwendige blootstelling aan vervuilende stoffen en de vroegtijdige effecten ervan, bij 14-15 jarigen. Hieruit blijkt dat jongeren rond Genk-Zuid hogere concentraties aan zware metalen en PAK’s in hun lichaam hebben. Er werd ook meer herstelbaar DNA-schade en hormonale verstoringen gemeten.

Logo Limburg zet je op weg

Je kan bij de medisch milieukundigen van Logo Limburg terecht voor de meest recente informatie over de luchtkwaliteit en de uitgevoerde onderzoeken in Genk-zuid. Of gezondheidstips om de de invloed van de luchtverontreiniging op je gezondheid te beperken.

logolimburg@limburg.be of 011 23 82 38

Meer informatie

Gezondheidstips en praktisch advies
Resultaten Biomonitoringsonderzoek
Milieu-informatie Genk-zuid.
Speel op veilig: een educatief pakket ontwikkeld om kinderen leren om te gaan met vervuiling en preventiemaatregelen.

Andere projecten:

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen