Nieuwsbrief

← Vorige

Theaterrichtlijnen zelfdoding

Jongeren zijn een risicogroep voor zelfdoding. Kwetsbare jongeren zijn meer vatbaar voor een ondoordachte blootstelling aan nieuwsberichten, films, documentaires en theatervoorstellingen over zelfdoding. Zij kunnen zelfmoord als een oplossing en uitweg zien. Daarom adviseren experts in de suïcidepreventie om geen theatervoorstellingen over zelfdoding binnen de schoolcontext te organiseren.

Voor wie?

Leerkrachten, directies  en CLB’s

Praktisch

Wil je als school toch een theater – of toneelvoorstelling over dit thema aanbieden, dan is het belangrijk dat er voldoende ondersteuning en omkadering voorzien wordt.

Daarom hebben de suïcidepreventiewerkers van het CGG, Werkgroep Verder, de Logo’s, VIGeZ, het CPZ en VLESP de infofiche Geestig gezond op de planken’ ontwikkeld.

De infofiche bevat tips en aandachtspunten over het beoordelen van een toneelstuk over zelfdoding, het organiseren van een nabespreking, de opvang van risicoleerlingen en het inbedden van dit thema in een breder beleid rond geestelijke gezondheid en suïcidepreventie op school. 

Het Logo zet je op weg

Je kunt bij Logo Limburg terecht voor advies.

logolimburg@limburg.be of 011 23 82 38

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen