Nieuwsbrief

← Vorige

Take Care

Europa heeft het hoogste alcoholconsumptiecijfer ter wereld. Het gebruik van alcohol is ingebed in de cultuur van de meeste Europese landen.

Alcoholconsumptie bij minderjarige adolescenten en vooral het "bingedrinken" veroorzaakt serieuze problemen.

De globale doelstelling van het project 'Take Care' is het verminderen van de alcoholconsumptie en het beperken van de gerelateerde schade bij jongeren tussen 12 en 21 jaar die risicovol alcoholgebruik vertonen..

Praktisch

Zowel voor jongeren, ouders, sleutelfiguren en voor handelaars worden interventies opgezet. de zogenaamde "multilevel approach".

CAD Limburg zet je op weg

Voor de implementatie van dit project kan je contact opnemen met de regionale preventiewerker van CAD Limburg

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen