Nieuwsbrief

← Vorige

Vormingsreeks: Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid!

Het VIGeZ en de Vlaamse Logo’s organiseren in het kader van Gezonde Gemeente de unieke vormingsreeks: ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’. Tijdens deze vorming leer je hoe je een lokaal gezondheidsbeleid doet groeien tot een succesvol verhaal dat mensen aanspreekt en engageert.

Voor wie?

Gezondheidsambtenaren, welzijnsambtenaren, communicatieambtenaren, maatschappelijk werkers van OCMW’s, sportfunctionarissen, schepenen van Sociale zaken, OCMW-voorzitters, leden van de gemeentelijke adviesraad voor welzijn en gezondheid … kortom iedereen met een hart voor een lokaal gezondheidsbeleid.

Het is zelfs een meerwaarde om verschillende personen deze opleiding te laten bijwonen. Gezondheid is immers een intersectoraal thema bij uitstek.

Wanneer?

De vormingsreeks bestaat uit vier themadagen verspreid over een periode van 2 jaar (2016-2018). Ze wordt op verschillende data en in de vijf Vlaamse provincies georganiseerd zodat elke gemeente zeker kan deelnemen. De opleidingen duren van 9 tot 17 uur.

Programma

Dag 1:  Sterke Gezonde Gemeenten voor een sterk lokaal gezondheidsbeleid - 8 november 2016 in Hasselt

Werken aan gezondheid vraagt om een innovatieve organisatie: een integraal beleid dat bovendien samen met veel andere partners tot stand moet komen. Participatie, coproduc­tie, regie, netwerking: veel dure woorden, maar wat betekenen ze? Hoe zetten we ze om in de praktijk? Kunnen onze lokale besturen dat aan? We reiken kaders aan om kritisch na te denken over beleid, bestuurskracht, netwerking en samenwerking. Nadien bekijken we de mogelijkheden om extra fondsen te genereren door subsidies en crowdfunding en hoe je een inhoudelijk sterk project indient.

 • Filip De Rynck & Ellen Van Wayenberg - UGent
  Sterke Gezonde Gemeenten voor een sterk lokaal gezondheidsbeleid
   
 • Sonja Vancraeyenest - Mint Europe nv
  Op zoek naar sterke projectideeën en subsidiekanalen

Na elke uiteenzetting volgen praktijkvoorbeelden, nadien is er ruimte voor discussie en reflectie.

Dag 2: Gezondheidsongelijkheid: hoe pakken we lokaal de oorzaken aan? - 27 april 2017 in Genk

De cijfers die de gezondheidskloof aangeven zijn gekend. Gezonde levensjaren zijn niet voor iedereen weggelegd. Met elke stap hoger op de sociale ladder neemt je kans op gezond blijven gradueel toe. Hoe komt dat? En vooral: wat kan je er aan doen? Heb je als lokaal bestuur impact op de eigenlijke oorzaken?

In deze tweede themadag van de vormingsreeks Gezonde Gemeente leggen we de brede maatschappelijke oorzaken van deze sociale gradiënt bloot en kijken we hoe je als lokaal bestuur het recht op gezondheid voor iedereen garandeert. We passen het principe van proportioneel universalisme toe op wat we vanuit gezondheid en welzijn kunnen doen om een gezond aanbod en gezonde sensibilisering doelgroepsensitief te maken. En we kijken met een ‘equity lens’ naar andere beleidsdomeinen die mee de determinanten of oorzaken van de ongelijkheid beïnvloeden.

Prof. dr. Sara Willems licht met linken naar de eigen casussen de problematiek en verklaringen toe, waarna we op basis van eigen ervaringen de succesfactoren benoemen om deze problematiek te keren. In de namiddag gevolgd door basisprincipes, concrete strategieën en interventies die de kansen op een gezond leven in een gezonde omgeving voor iedereen versterken. We passen deze samen toe op de casussen die in de voormiddag aan bod kwamen.

 • 9.30 uur: Gezondheidsongelijkheid zit diep verankerd in onze samenleving
  Prof. Dr. Sara Willems, vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent
 • 13.30 uur: Zo universeel als mogelijk en zo intensief als nodig: handvatten om de gradiënt te verkleinen
  Bruno Buytaert, senior stafmedewerker kwetsbare groepen VIGeZ

Dag 3: Het lokale zorgaanbod in de toekomst: kwalitatief, toegankelijk en betrouwbaar - najaar 2017

Themadag 3 spitst zich toe op structurele maatregelen die je kan  nemen om de preventieve en curatieve zorg voor elke burger toegankelijk te maken. Welke drempels ervaren kwetsbare groepen? En hoe maak je zorg meer betaalbaar, bereikbaar, bekend en beschikbaar?

Dag 4: Creëer een authentiek en engagerend gezondheidsverhaal - voorjaar 2018

Wat wil ik vertellen? Wie moet ik bereiken? Via welke kanalen werkt deze boodschap het best? Hoe kan je met de juiste activiteitenmix binnen een welbepaalde periode een meetbaar doel realiseren? Ervaar hoe eenvoudige boodschappen campagnes worden die niet enkel informeren, maar ook engageren.

Logo Limburg zet je op weg

Vanuit Logo Limburg vzw bieden we iedere Limburgse Gezonde Gemeente een korting van 50 % in de deelnameprijs. De eigen bijdrage per persoon per vormingsdag bedraagt zo 45 euro i.p.v. 90 euro.

Bekijk onze folder over de vormingsreeks voor meer informatie, of neem met vragen contact op met Logo Limburg via logolimburg@limburg.be of
011 23 82 38.

 

Andere projecten:

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen