Nieuwsbrief

Maak kennis met Wim en Chantal!

Ons team is twee krachten rijker! Chantal Swerts en Wim Smeets worden onze lokale netwerkers in Limburg-Zuid en -Noord. Zij zal ook de setting Bedrijven op zich nemen, hij het netwerk Zorg & Welzijn. Onze twee ervaren nieuwkomers stellen zich graag aan jullie voor!

Wim (44) en Chantal (55), beide geboren en getogen Limburgers, hebben al heel wat watertjes doorzwommen. Hoewel Wim master LO van opleiding is, speelt het grootste deel van zijn werkervaring zich af in de farmaceutische sector. Chantal werkte vooral rond sociaaleconomische thema's.

"Ik zag er hoe werkbaar werk en langer én gezond werken stilaan belangrijke maatschappelijke thema’s werden en meer aandacht kregen in de bedrijven. Ik geloof dan ook dat bedrijven en organisaties met kleine ingrepen een groot verschil kunnen maken om gezond werken mogelijk te maken voor hun werknemers", gaat ze vol goesting aan de slag in de setting Bedrijven.

"Een gezonde levensstijl in al zijn facetten heeft mij altijd geboeid. Gezond eten, sporten en bewegen draag ik hoog in het vaandel", met die ingesteldheid past Wim perfect in het plaatje van Logo Limburg. "Een begeleidende rol kunnen spelen voor diverse instanties in het uitwerken en het promoten van een gezonde en gelukkige manier van leven voor iedereen in onze maatschappij zal mij ongetwijfeld veel voldoening geven. Ik kijk er dus naar uit om bij Logo Limburg, samen met mijn lokaal netwerk, dagelijks aan dit doel te werken."

Een mening die Chantal volkomen deelt: "Ik kijk er echt naar uit om lokale netwerker te zijn bij Logo Limburg, omdat een lokaal bestuur heel goede troeven heeft om het onderwerp gezondheid bij haar inwoners onder de aandacht te brengen."

"Elk individu heeft bovendien recht op goede zorg", vervolgt Wim. "Dit is echter niet altijd evident en niet iedereen weet hierin de juiste weg te vinden. Een goede begeleiding is dus van groot belang om samen te streven naar meer gezonde levensjaren voor elk van ons. Een goede zorg kunnen aanbieden is een betrachting die nu en in de toekomst zeker voor vele uitdagingen zal zorgen, maar die ook en vooral de dankbaarheid zal opleveren van hen die door een goede organisatie een gelukkiger en gezonder leven kunnen leiden", aldus Wim die met het netwerk Zorg en Welzijn aan de slag gaat.

In mei groeit ons team nog wat aan. Vanaf dan versterkt Frank het team lokale netwerkers, Matthias wordt onze tweede medisch milieukundige.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen