Nieuwsbrief

Dr. Arlette Wertelaers fonds voor valpreventie bij ouderen

Aan de KU Leuven werd ter nagedachtenis van onze in 2015 overleden collega het Dr. Arlette Wertelaers fonds voor valpreventie bij ouderen plechtig ingehuldigd. Dit fonds heeft als doel de kennis en het onderzoek naar valpreventie bij ouderen te bevorderen.

Onze collega was een voorvechter van de valpreventie in Vlaanderen. Ze nam in het domein van de valproblematiek een voortrekkersrol op, zowel als klinisch huisarts en als onderzoeker. Haar interdisciplinair gedachtengoed was een bijzonder krachtig signaal als aanpak voor de complexiteit van zorg en behandeling die valproblematiek vaak met zich meebrengt.

Aan het Dr. Arlette Wertelaers fonds is de tweejaarlijkse 'Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen' verbonden. Deze prijs beoogt het bekronen van innovatieve onderzoeksprojecten of praktijkinitiatieven in het domein van valproblematiek bij ouderen. De prijs heeft een waarde van 2500 euro en wordt voor het eerst uitgereikt tijdens de Week van de Valpreventie in 2018. De deadline voor het indienen van jouw project of initiatief is 30 september 2017.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen