Nieuwsbrief

Meer armslag voor preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen

Veel lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Maar vooral in kleinere gemeenten ontbreekt het soms aan personeel en middelen om die preventiewerking structureel te voeren in het lokale beleid. Daarom heeft de Vlaamse Regering gisteren principieel beslist om gemeenten te ondersteunen met een subsidie voor lokale preventiewerking, met nog extra geld voor kwetsbare groepen. Daarmee kunnen gemeenten personeel inzetten voor hun preventiewerking. Voorwaarde is wel dat ze ook eigen middelen inzetten en een samenwerking aangaan met minstens één aanpalende gemeente.

Meer informatie hierover volgt. Logo Limburg houdt je op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is. 

Je kan hier alvast het volledige persbericht lezen. 

Subsidie preventiewerking
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen