Nieuwsbrief

← Vorige

Graag zien is laten kijken

Communityproject rond borst- en baarmoederhalskanker

“Graag zien is laten kijken” is een communityproject voor  lokale netwerkpartners dat  drempels die leven bij de doelgroep aanpakt.
Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker richt zich naar vrouwen van 50-69 jaar en baarmoederhalskankerscreening naar vrouwen van 25-64 jaar.
Naast de algemene sensibilisatie van alle vrouwen ligt de focus op allochtone moslimvrouwen. Tweede- en derdegeneratievrouwen van Turkse en Marokkaanse herkomst worden op de eerste plaats aangesproken met allerlei laagdrempelige acties. Vervolgens dragen deze vrouwen de campagne verder uit naar hun moeders en schoonmoeders.

Voor wie?

Vrouwen van Turkse of Marokkaanse origine.

Wie kan “Graag zien is laten kijken” organiseren?

Lokale besturen, OCMW’s, lokale verenigingen,…

Waarom?

Deze vrouwen nemen minder goed deel aan preventieve gezondheidsprogramma’s. Obstakels zijn angst, taal, vervoersproblemen,… Bij vrouwen van vreemde origine hangt er vaak een taboesfeer rond het onderwerp; het is een onderwerp waar niet openlijk, in bijzijn van buitenstaanders of mannen wordt gesproken.

Logo Limburg zet je op weg

Logo Limburg biedt ondersteuning en advies bij de organisatie van “Graag zien is laten kijken”.

logolimburg@limburg.be of 011 23 82 38

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen