Nieuwsbrief

Euregionaal project ‘Gezond Binnenmilieu’ biedt inzichten voor beleid

Mensen brengen gemiddeld 70% van hun tijd door in hun eigen huis. Een goede luchtkwaliteit is dus heel belangrijk. Het project ‘Gezond Binnenmilieu’ (Healthy Indoor Environment: HIE) bracht grensoverschrijdend het binnenmilieu in huurwoningen in kaart: welke problemen ervaren betrokkenen en welke methodes zijn er al om gezonde binnenmilieus in woningen te realiseren. De bestaande kennis en ervaring uit Belgisch en Nederlands Limburg werden uitgewisseld en gebundeld.

De Medische Milieukundigen (MMK) van Logo Limburg werkten binnen dit project samen met hun collega’s van de unit Medische Milieukunde van de GGD Zuid-Limburg, het Agentschap Zorg & Gezondheid en euPrevent. Het project werd in het kader van het project ‘People to People Interreg V-A EMR’ medegefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In de afgelopen maanden zijn in Nederlands en Belgisch Limburg 12 workshops georganiseerd met zowel huurders, als verhuurders en professionals die werken rond wonen, woonkwaliteit en sociale verhuur.

Uit dit traject van workshops bleek dat de boodschappen over ventileren en (ver)luchten, zoals nu geformuleerd in de geteste informatie materialen, niet duidelijk genoeg zijn. De boodschappen zijn te moeilijk en omslachtig, en ze zijn niet concreet genoeg. Er is behoefte aan één heldere, eenvoudige boodschap. De eenvoudige boodschap die we geformuleerd hebben na dit traject is: Zet elke dag je raam 10 minuten open plus bij het douchen/baden, koken en poetsen.

Enkel het versimpelen van onze boodschap, zal niet voldoende zijn om mensen te stimuleren in het veranderen van hun ventilatie en verluchtingsgedrag in de woning. Bijkomend is er behoefte aan meer uitgebreide informatie en persoonlijke begeleiding. Deze ondersteuning kan geboden worden door professionals maar kan ook gerealiseerd worden met de hulp van sleutelfiguren of ‘air buddies’ in een buurt/wijk. Deze fungeren dan als adviesverleners voor buurtbewoners.

Om te komen tot een structurele aanpak rond binnenmilieu en een duurzame gedragsverandering ten aanzien van ventileren en (ver)luchten is een meer strategische aanpak voor de langere termijn nodig. Het advies is om deze strategische aanpak samen met de doelgroepen (eindgebruikers, de uitvoerders en de beleidsmakers/overheden) te formuleren en van daaruit testprojecten op te zetten.

De resultaten van het project zijn op 20 juni op een afsluitend congres voorgesteld. De resultaten van het traject werden nader besproken met alle actoren die werken rond wonen, woonkwaliteit en sociale verhuur, uit Belgisch en Nederlands Limburg. Daarnaast werd er voor deze actoren ook presentaties rond het belang van een gezond binnenmilieu en gedragsverandering aangeboden om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

De verworven inzichten zullen ook meegenomen worden in toekomstige beleidsuitvoering en beleidsvoorbereiding met betrekking tot het preventief beleid Milieugezondheidszorg.

Meer informatie over het project en het rapport zijn beschikbaar via: www.euprevent.eu/nl/hie/

Euregionaal project gezond binnenmilieu
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen