Nieuwsbrief

Denk mee na over een gezond binnenmilieu in de sociale verhuur

Logo Limburg neemt in 2019 deel aan een interregionaal project rond een gezond binnenmilieu.
Samen met GGD Zuid- Limburg worden in het voorjaar van 2019 focusgroepgesprekken georganiseerd met zowel huurders, verhuurders en andere partners betrokken in sociale verhuur. In deze gesprekken worden de sensibiliserende materialen die bestaan rond gezond wonen in beide regio’s afgetoetst. Zo wordt nagegaan welke materialen kunnen meehelpen om gedragsverandering te creëren rond gezond wonen. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke noden huurders en verhuurders hebben om samen te kunnen werken aan een beter en een gezond binnenmilieu.
Willen jullie lokaal ook mee nadenken over een gezond binnenmilieu? Stel je dan nu kandidaat om in jullie gemeenten deze focusgroepgesprekken te organiseren. 
 
Info & Inschrijving
Voor informatie en inschrijving kan je terecht op het nummer 011 23 82 38 of via mail naar logolimburg@limburg.be
 
 
Focusgroep gezond binnenmilieu
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen