Nieuwsbrief

De FietsTelWeek en Gezonde Publieke Ruimte

Van 24 tot 30 september organiseren Fietsberaad Vlaanderen en de Fietsersbond met de steun van de vijf Vlaamse provincies, het Netwerk Duurzame Mobiliteit, vele Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse overheid de derde editie van de FietsTelWeek. Door te tellen weet je welke wegen en kruispunten fietsers vaak of minder vaak gebruiken en wanneer er gefietst wordt. Deze fietsdata zijn noodzakelijk om jouw fietsnetwerken te verbeteren.

Wil je als lokaal bestuur nog verder aan veilige en gezonde verplaatsingen werken? Kijk dan zeker eens op de website van Gezonde Publieke Ruimte.
Je vindt er een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren.
Je komt er meer te weten over de link tussen de verschillende gezondheidsthema’s en ruimtelijk beleid.  Per domein vind je terug hoe je rekening kan houden met gezondheidswinst bij het inrichten van de publieke ruimte.

Met vragen rond Gezonde Publieke Ruimte of voor ondersteuning kan je altijd bij een medisch milieukundige terecht.

011 23 82 38
logolimburg@limburg.be

 

 

FietsTelWeek
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen