Nieuwsbrief

Voor het BOV-project in Limburg zijn we op zoek naar BOV-coachen. BOV staat voor Bewegen op Verwijzing. Het project heeft als doel volwassenen, met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, te motiveren om meer te bewegen of minder lang stil te zitten om deze risico’s te verminderen. De huisarts zal de patiënt doorverwijzen naar de BOV-coach. Waarbij de BOV-coach in overleg met de cliënt een beweegplan uitwerkt op maat. Tegelijkertijd geeft de BOV-coach de nodige informatie om de begeleiding efficiënt en veilig te realiseren. De BOV-coach is een motivator in gedragsverandering, maar is geen personalcoach.

 

Momenteel zijn de Stad Sint-Truiden en de gemeente NIeuwerkerken op zoek naar een geïnteresseerde coach.

Jobgerelateerde competenties

 • Opvangen, informeren en motiveren van de cliënt
 • Communiceren met de betrokken diensten (huisarts, organisaties, gemeentelijke diensten, lokaal bestuur, …)
 • Aanspreekpunt voor het BOV-project
 • Campagne voeren
 • Betalingen regelen met de cliënt, de overheid en de gemeente
 • Overlegmomenten met de stuurgroep (3 keer per jaar)
 • Tussentijdse evaluaties en jaarverslagen

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Discreet omgaan met de gegeven informatie
 • Communicatief vaardig zijn
 • Empathisch vermogen, sociaal zijn
 • Flexibel

Profiel

 • Diplomavereisten
  • Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
  • Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
  • Bachelor Sport en Beweging
  • Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie
  • Regentaat Kinesitherapie
 • Freelance contract, waarbij er een duidelijke grens is tussen de job als BOV-coach en de uitvoering van zijn/haar beroep
 • Verplichte 3-daagse opleiding, georganiseerd door VIGeZ
 • Willen werken voor beide gemeenten

Aanbod

 • Een gesprekslokaal per gemeente
 • Ondersteuning daar waar nodig
 • Vergoeding van 60€ per uur effectieve coaching

Meer informatie

Indien je meer informatie wenst of als je geïnteresseerd bent voor de vacature in de regio Nieuwerkerken en Sint-Truiden mag je contact opnemen met Benita Brans:

Telefonisch: 011 88 87 76

E-mail: benita.brans.ocmw@nieuwerkerken.be

Post: Sociaal Huis, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken

 

Wens je je kandidaat te stellen in een andere regio in Limburg? Contacteer dan Rani Peeters, projectmedewerker BOV in Limburg:

Telefonisch: 011 23 82 38

E-mail: logolimburg@limburg.be

 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen